Компанія «Центр Розвитку Європи»  працює за комунікативною методикою з використанням лише аутентичних підручників, розробленими методистами  носіями мови.  Матеріали підібрані відповідно до віку дітей та їх інтересів. Компанія співпрацює з видавництвами Oxford Publishing та Pearson, які є найкращим постачальниками навчальної літератури для вивчення англійської мови. 
Оскільки наші заняття проходять в другій половині дня, ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб діти ефективно та цікаво засвоювали новий матеріал, саме тому на наших заняттях ми використовуємо лексичні та граматичні ігри, настільні ігри, пісні та відеоматеріали, заняття на свіжому повітрі. Це  дає змогу в цікавій формі відпрацьовувати граматичні структури, та запам’ятовувати лексику. Багаторазове повторення та ігри дають змогу запам’ятати лексику на занятті і звільняють дітей від необхідності заучування слів вдома.  Заняття на свіжому повітрі сприяють кращому засвоєнню матеріалу та дають більше можливостей для проведення квестів, та рухливих ігор.

Завдання для самостійного домашнього опрацювання є обов’язковими, оскільки заняття проходять всього 2 рази на тиждень, їх  метою є повторення та закріплення  вивченого на занятті, також викладачі мають змогу перевірити рівень засвоєння матеріалу та при необхідності повторно чи детальніше опрацювати матеріал.

Ми використовуємо комплексний підхід до навчання, саме тому невід’ємною частиною є розмовні клуби, смарт клуб та заняття з носіями мови. Під час занять розмовного клубу наші студенти мають змогу використати набуті знання, поспілкуватися з однолітками, вчаться висловлювати власну точку зору, наводити аргументи дебатувати з однолітками та вчителем.   Розмовні клуби проводяться за окремо розробленим планом, з використанням діалогів, лексичних ігор, дебатів.

Смарт клуби проводяться лише для найменших учнів — першокласників.  Ці заняття проводяться у ігровій формі та спрямовані на закріплення вивченого матеріалу з певної теми. Під час заняття смарт клубу учні вчаться будувати міні-діалоги, ставити запитання та правильно відповідати на них, закріплюють вивчену лексику та граматичні структури. 

 

Групи формуються за рівнями відповідно до міжнародної шкали:

Starter

Beginner (A0)

Elementary (A1)

Pre-Intermediate (A2)

Intermediate (B1)

Upper-intermediate (B2)

Advanced (C1)

Молодші школярі навчаються на рівнях Starter та Beginner.

Наші навчальні матеріали забезпечують засвоєння лексики шляхом багаторазового відпрацювання у різних контекстах, забезпечені сучасним та цікавим аудіосупроводом, на заняттях використовуються додаткові картки та storycards, що дає змогу візуально запам’ятовувати слова, їх значення та написання. Додаткових онлайн ресурс OnlineWorld– унікальний ресурс  з героями курсу, з якими учень може вчитися граючи.

Засвоївши програму рівня Starter учні знають алфавіт, вчаться розрізняти звуки та розвивають навички читання, знайомляться з  лексикою по темам моя сім’я, тварини, іграшки, шкільне життя, частини тіла, домівка, улюблена їжа. По закінченню курсу дитина зможе будувати монологічні висловлювання в розмірі 3-4 речень, вести діалог не менше 3 реплік від кожного співрозмовника, описувати себе, своїх друзів, тварин за прикладом.  

Після засвоєння програми рівня Starter діти переходять на рівеньBeginner.

Програма рівня Beginner передбачає знайомство з лексикою затемами: робочий день та дозвілля, пори року та свята, почуття та емоції, погода та природні явища, одяг, країни та національності. Засвоївши програму рівня Beginnerучень зможе коментувати зображення на фото чи малюнку, робити короткий переказ прочитаного чи почутого, вести діалог на загальні теми, об’єм висловлювань складає 6-8 речень.  Успішно оволодівши програмою даного рівня, дитина розрізняєграматичні часи Present Simple та Рresent Continuous, описує предмети та явища використовуючи прикметники та прислівники, ставить загальні запитання та відповідає на них, порівнює предмети використовуючи ступені порівняння прикметників.

Програма рівнів Starter Beginner розрахована на учнів, які починають знайомство з англійською мовою, особливістю звучання, написання слів, тому програма не є лексично та граматично перевантаженою, враховує вікові та психологічні особливості дітей і дає змогу у комфортному для учнів форматі вивчати мову.

Рівень Elementary розрахований на дітей середнього шкільного віку та передбачає детальніше вивчення тем: я, моя сімя, їжа, природа, подорожі, рідне місто, спорт, хобі, професії. Оволодівши програмою рівня Elementary учень розуміє та  вживає побутові повсякденні вирази, а також будує елементарні речення з метою задоволення конкретних потреб. Можевідрекомендуватисьабопредставитикогось. Можезапитувати і відповідати на запитання про деякідеталі особистого життя, про людей, про речі тощо. Взаємодіє на простому рівні, якщо співрозмовник говорить повільно і чітко та готовий прийти на допомогу. На цьому рівні значно розширюється лексичний запас. Учень розрізняє та  оперує основними граматичними часами Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple як усно так і письмово,  вміє писати електронні листи.

Рівень PreIntermediate

Метою цього курсу є навчання учнів базовим граматичним основам, збільшення розмовних тем на тематику звичайних життєвих ситуацій, навчання побудові простих речень.  Учень може розуміти  фрази та широко вживані вирази, необхідні для повсякденного спілкування у сферах особистого побуту, сімейного життя, здійснення покупок, місцевої географії, роботи. Може спілкуватись у простих і звичайних ситуаціях, де потрібен простий і прямий обмінін формацією на знайомі та звичні теми. Може описати простими мовними засобами вигляд свого оточення, найближче середовище і все, що пов’язанезі сферою безпосередніх потреб. Протягом цього курсу знайомиться з таким граматичним явищем як Present Perfect та вчиться описувати події з власного досвіду.

Intermediate. Засвоївши програму даного рівня  учні зможуть розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення на теми, близькі і часто вживані на роботі, у навчанні, під час дозвілля тощо. Можуть вирішити більшість проблем під час перебування у країні, мова якої вивчається, просто і зв’язано висловитись на знайомі теми або теми особистих інтересів,  описати досвід, події, сподівання, мрії тощо.

UpperIntermediate – володіючи навиками минулих рівнів, слухачі цього курсу зможуть активно читати художню літературу, дивитися фільми англійською мовою. Також даний рівень дає можливість вільно подорожувати країнами світу, брати частьу листуванні з іноземними партнерами. Володіючи знаннями рівня Upper-Intermediate  людина розуміє основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й дискусії. Може вільно спілкуватися з носіями мови, чітко, детально висловитись на широке коло тем, виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і проти.

Advanced – словниковий запас учнів на рівнівище середнього становить близько 4000 слів. По закінченню даного рівня учні мають можливість вступити на навчання до ВНЗ. Учень вільно розуміє складні речення і не відчуває труднощів у їх використанні в розмовній мові. Може розуміти практично все, що чує або читає. Може вилучити інформацію з різних усних чи письмових джерел, узагальнити її і зробити аргументований виклад у зв’язній формі. Може висловлюватись спонтанно, дуже швидко і точно.

Рівень вважається успішно засвоєним, якщо студент відвідав 75 навчальних занять та 12 занять розмовного клубу, а також успішно склав екзамен з результатом не менше 70 балів зі 100 можливих.